can i use ivermectin on my puppy ivermectina prezzo in farmacia ivermectina calox precio peru will antivert help vertigo ivermectina dosis en humanos quanox gotas cómo tomar la ivermectina de 6 mg